Monika Szadkowska na czele zespołu obsługi ALDI w agencji Freundschaft