Powrót
Polityka prywatności

Informacje ogólne


Administratorem danych osobowy jest Scholz and Friends Warszawa sp. z o.o., ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa.Zasady gromadzenia danych


Podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane statystyczne dotyczące odwiedzin, np. dane wyszukiwarki oraz zapytania, która skierowały użytkownika do serwisu, informacje o czasie spędzonym w serwisie, liczba przejrzanych stron, czas spędzony na poszczególnych stronach. Są to informacje, które pozwalają dostosowywać serwis do potrzeb użytkowników i wyświetlać pożądane treści.


Administrator zbiera też dane przekazane bezpośrednio przez użytkownika, np. poprzez wiadomość e-mail lub w ramach rozmowy telefonicznej.


Zasady wykorzystania danych


Dane zbierane automatycznie są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach statystycznych i dostosowania treści do preferencji użytkowników.Informacja o przetwarzaniu danych zgodnie z artykułem 13 RODO


Administrator danych


Scholz and Friends Warszawa sp z.o.o., ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych


Sylwia Czub-Kiełczewska, iod@scholz-and-friends.pl


Prawa osoby, której dane dotyczą


W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie fizycznej przysługuje prawo żądania: dostępu do danych osobowych,  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w artykułach 15-22 RODO. 


Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora.


Cele i podstawy przetwarzania danych


Użytkownicy serwisu internetowego grupasf.pl: Podstawą do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy kontaktują się z Administratorem jest dobrowolnie wyrażona zgoda, poprzez świadome działanie, jakim jest kontakt poprzez telefon lub e-mail oraz zaakceptowanie plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest prowadzenie kontaktów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji kontaktu, w tym przedstawienia oferty na usługi, na żądanie użytkownika.


 


Prawo do wycofania zgody


Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.


Obowiązek lub dobrowolność podania danych oraz konsekwencje niepodania danych


Podanie danych przez Użytkownika serwisu internetowego grupasf.pl jest dobrowolne. Niepodanie danych lub podanie danych niekompletnych może utrudnić lub uniemożliwić kontakt oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.


Informacja o podmiotach, którym dane mogą być ujawniane


Administrator może udostępniać dane:

Użytkowników – podmiotom zapewniającym prawidłową obsługę serwisu oraz agencji PR odpowiadającej za obsługę serwisu, a także podmiotom zapewniającym gromadzenie danych za pośrednictwem plików cookies i podobnych narzędzi, w szczególności oraz AdForm, Facebook, Google, Hotjar oraz Twitter (szczegółowa informacja poniżej).


Szczegółowa informacja o udostępnianiu danych


Hotjar


Polityka prywatności Hotjar LTD: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy


Dane gromadzone przez cookies i podobne mechanizmy dostarczane przez Hotjar: informacje z dziennika internetowego i szczegóły zachowań odwiedzających serwis, które mają pomóc administratorowi zrozumieć potrzeby i oczekiwania użytkowników.  Wszystkie dane w momencie zbierania są anonimizowane przez Hotjar i nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.Google Lcc 

Administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest Google Ireland Limited, chyba że w Informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność.

Polityka prywatności Google Analytics: google.com/intl/de/policies/privacy/


Do analizy ruchu w Serwisie jest wykorzystywany Google Analytics., którego działanie polega na gromadzeniu i analizie zachowań użytkowników Serwisu.Dane gromadzone przez narzędzie:


    lokalizacja

    źródło wizyt

    czas spędzony na stronie

    ruch na stronie

    słowa kluczowe, które odesłały użytkownika do witryny

    przeglądane przez użytkownika strony

    zanonimizowany adres IP

dane demograficzne


Analiza danych statystycznych jest wykorzystywana do wyświetlania treści oraz wprowadzania zmian w Serwisie oraz Fanpage, w celu zwiększenia aktywności Użytkowników.

Google umożliwia skorzystanie z praw przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO. Zasady skorzystania z tych praw zostały określone tutuaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices

W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout


AdForm

Polityka prywatności Adform: https://site.adform.com/privacy-center/overview

Adform zbiera i przechowuje dane dla swoich klientów związane z interakcją użytkowników z reklamami i właściwościami cyfrowymi, takimi jak strony internetowe lub aplikacje mobilne:


    Typ przeglądarki używanej przez użytkownika i jego ustawienia.

    Informacje o systemie operacyjnym urządzenia.

    Informacje o identyfikatorach plików cookie i innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia.

    Adresy IP, z których urządzenie współdziała z witryną klienta lub aplikacją mobilną; Adresy IP mogą być obcięte lub zaszyfrowane w oparciu o lokalne przepisy lub inne wymagania.

    Informacje o interakcji użytkownika i aktywności na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych, w tym czas interakcji lub aktywności, zaangażowane adresy internetowe i wyszukiwane hasła wprowadzone do wyszukiwarki.


Informacje o przybliżonej lokalizacji geograficznej (miasto, region, kod pocztowy) urządzenia podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej lub aplikacji mobilnej na podstawie obciętych informacji o adresie IP lub obciętych danych GPS.


Adform może również otrzymywać informacje od stron trzecich, aby umożliwić ukierunkowane i dopasowane reklamy na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych. Chociaż Adform może udostępniać takie dane do wykorzystania przez swoich klientów za pośrednictwem Usługi, zawsze będzie to robić ściśle zgodnie z zezwoleniami i ograniczeniami nałożonymi przez stronę trzecią dostarczającą takie dane.


AdForm może udostępniać zgromadzone dane swoim partnerom, wskazanym w polityce prywatności adform. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania tych podmiotów trzecich. Dane przetwarzane przez AdForm służą dostosowaniu wyświetlania materiałów reklamowych do preferencji użytkowników.

W każdej chwili można wyłączyć działanie AdForm, korzystając z narzędzia OPT-OUT: https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/


Twitter

Zasady gromadzenia danych przez Twitter: https://twitter.com/en/privacy 


Kiedy użytkownik przegląda treści na stronie internetowej,  które integrują treści Twittera, takie jak osadzone osie czasu lub przyciski tweetów, to Twitter otrzymuje dane dziennika, które obejmują odwiedzoną stronę internetową. Dane są wykorzystywane do analizy sposobu korzystania z usług oraz wyświetlać bardziej odpowiednie treści, w tym reklamy. Dane w momencie ich zbierania są anonimizowane, tak by było niemożliwe powiązanie ich z osobą fizyczną z Unii Europejskiej (poza UE obowiązują inne zasady).  Czas przechowywania danych


Użytkowników: dane osobowe użytkowników, którzy kontaktują się w sprawie możliwości świadczenia usług do czasu zakończenia kontaktu oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż 3 lata. Pliki cookies


Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki. Nie będą one miały wpływu na przeglądanie treści dostępnych w serwisie.


Serwis korzysta z następujących plików cookies:Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.


Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Odnośniki do innych stron


Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady działania i polityki prywatności innych stron, do których użytkownik może przejść poprzez odnośniki dostępne w serwisie.


Zmiany


W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.


Kontakt


Inspektor ochrony danych: iod@scholz-and-friends.pl


Administrator: SCHOLZ & FRIENDS WARSAW, ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, tel. + 48 (22) 463 86 48.


Powrót