The Digitals dla Acard z kampanią skierowaną do seniorów w czasie pandemii