Kampania innowacyjnej oferty Plusa autorstwa Freundschaft